fbpx

Realizacja projektu grantowego “SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

VTD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

nr Umowy: UDG-SPE.01.2020/122 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/122.

Wartość Projektu: 44 280,00 PLN

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Zobacz pozostałe aktualności VTD:

Menu